https://www.isabelruys.nl/images/page/img_211.jpg

Een mooie houding, het menselijk lichaam, een goed getroffen foto van een dier in de natuur, de vorm van een door de zee geslepen kiezel op het strand, het licht dat door het transparante albast heen schijnt, de schoonheid van de elementaire vormen. Er zijn vele inspiratiebronnen voor het beeldhouwwerk van Isabel Ruys.
Zij vertaalt deze inspiratiebronnen in krachtige monumentale beelden. Tastbaar zoals beelden horen te zijn, maar tegelijkertijd spreekt er een duidelijke emotionele geladenheid uit.
De beelden gehakt uit steen of hout zijn unica. Haar bronzen beelden worden gegoten in gelimiteerde oplage van 6-8.
Boetseren en beeldhouwen in steen of hout zijn twee heel verschillende technieken, waarbij je als beeldhouwer ook heel anders moet denken. Beide technieken bieden andere mogelijkheden om tot expressie te komen.

Isabel Ruys-Dudok van Heel werd geboren in 1957.
In 1988 begon zij met beeldhouwen. Zij volgde hiertoe onderwijs in Den Haag (Vrije Academie), Amsterdam, Voorschoten en Laren. Sinds 2001 is zij werkzaam als beeldhouwer.
Zij maakt zowel vrij werk als werk in opdracht. Atelierbezoek is mogelijk op afspraak.